Dr. Angus Thermopyle>RAPORT POUFNE!!!

Obiekt wydaje się kolonią ekstremofili o nieznanym typie.

Prawdopodobnie nie wyewoluowały w środowisku ziemskim. Poniżej temperatury 6.3*C organizmy przechodzą w stan uśpienie przekształcając się w formę przetrwalnikową. Obiekt posiada nietypową ścianę komórkową, zbudowaną z pięciu warstw widocznych w mikroskopie elektronowym, z czego jedna – najbardziej zewnętrzna – odpowiada za utrzymanie kształtu komórki. Warstwa ta na przekroju wykazuje prążkowanie, natomiast widziana przez mikroskop transmisyjny – heksagonalne otwory.

Pozostałe cztery warstwy wymagają dalszych badań. Komórki cechuje się również opornością na wysuszenie, stres oksydacyjny i chemiczne czynniki mutagenne. Komórki są morfologii kulistej, ułożone w tetrady. Pięciowarstwowa ściana komórkowa przypomina budowę bakterii Gram-ujemnych. W błonie komórkowej obecne są nietypowe względem innych bakterii fosfolipidy oraz kwasy tłuszczowe. Bakteria ta wytwarza otoczkę obejmującą grupę kilku komórek.


Toroidalny (w kształcie pierścienia), silnie skondensowany genom obejmuje dwa koliste chromosomy (2,65 Mpz i 0,412 Mpz), kolisty megaplazmid (0,177 Mpz) oraz kolisty plazmid (46 kpz). Prawdopodobnie wiele genów, kodujących np. czynniki oporności na stres środowiskowy – w tym na dehydratację, bakteria ta nabyła na drodze horyzontalnego transferu genów od różnych grup organizmów – np. archeonów, bakterii, roślin. W genomie występuje dużo sekwencji insercyjnych (IS – insertion sequence). Procentowa zawartość par GC w DNA wynosi 66,6%. Nietypowa i do tej pory niespotykana wysoka radioaktywność, będąca elementem towarzyszącym namnażaniu bakterii znacząco utrudnia badanie organizmów i ich cyklu życiowego. Temperatura poniżej -20*C powoduje krystalizację co wraz z wynikami badań spektrometrycznych sugeruje iż bakterie wywodzą się ze środowiska siarkowego. Kolonia w dalszym etapie rozwoju jest w stanie wpływać na zachowanie nosiciela doprowadzając nawet do obłędu i śmierci w przypadku ludzkich nosicieli.

Podczas przeszukiwania baz danych natrafiłem na wcześniejsze prace Dr. Adalbertus Cruela mogące mieć powiązanie. Badacz ten typował się nietypowym podejściem do nauki i brakiem zahamowań! Został skazany za eksperymenty na ludziach a część jego prac utajniono.

Materiał przygotowany po odegraniu kolejnej części eventu RPG pt „Pasożyt”
organizatorzy: polska gildia / organizacja Nova Corp – Star Citizen
goście : – twórca raportu Angus Thermopyle – organizacja Ater Dracones